mentoring

Tvoja osobná cesta k profitabilnému online podnikaniu!

niečo už o tebe viem:

_ si silná a odvážna žena a matka, ktorá túži po živote v plnosti prostredníctvom toho, čo ťa baví,

_ nechceš sa vrátiť do pôvodnej práce alebo sa necítiš dostatočne ohodnotená v aktuálnej práci a vieš, že chceš od života aj v tejto oblasti viac,

_ už ťa nebaví neustále sa snažiť iným dokazovať, aká je tvoja skutočná hodnota,

_si otrávená z neustáleho riešenie, čo bude s deťmi ak budú choré a ty musíš byť v práci,

– nechceš sa rozhodovať medzi deťmi a prácou, chceš mať oboje v rovnováhe a harmónii,

_neustále ti beží hlavou:

„Dokážem robiť to, čo ma baví a zároveň ma to uživí?“

„Ako mám začať?“

„Aké konkrétne kroky, mi pomôžu byť čo najefektívnejšia, ale zároveň ma neprivedú k otroctvu pre prácu?“

„Bola by som veľmi vďačná za skutočne hodnotnú podporu na tejto mojej ceste!“

 

A TIEŽ VIEM, ŽE:

_ už máš množstvo hodnotných informácií, ktoré sa snažíš denne aplikovať pre pozitívne zmeny v tvojom živote, 

_ túžiš poznať jasné kroky k budovaniu silného a stabilného online podnikania, za ktoré si pripravená prevziať zodpovednosť,

_ už vieš, že je potrebné pracovať na svojich osobnostných a vytrvalostných vlastnostiach a nechceš ostať stáť na mieste frustrovaná a deprimová z pocitu nemeniacej sa situácie,

_si pripravená vykročiť v ústrety svojmu vysnenému podniakniu a príjmu s mojou pomocou
a vystúpiť tak zo začarovaného kruhu neúspechu. 

Čo ak by si vedela, ako…

PREBUDIŤ SVOJE DARY A PREMENIť ich na peniaze

Pokiaľ chceš budovať zdravé sebavedomie ako žena, mama i podnikateľka ,
je potrebné poznať samu seba do hĺbky 
 a toto sebapoznanie využívať pri budovaní svojho vytúženého života aj biznisu.

V MENTORINGU vďaka pravidelným online stretnutiam, veľmi rýchlo objavíš to, v čom si naozaj výnimočná, aké sú tvoje silné stránky a talenty, a začneš ich v praxi postupne prebúdzať a premieňať na peniaze.

začať budovať stabilné podnikanie

Sebavedomie ženy sa priamo odráža v jej snahe budovať svoju osobnú kariéru v práci, či vlastnom biznise. Práve v čase, kedy sa stávame matkami, získavame množstvo významných schopností.

Vďaka tejto spolupráci sa naučíš využívať dary materstva pre budovanie stabilného a hodnotného podnikania, na ktoré budeš hrdá.
Získaš funkčné know-how v oblasti budovania značky na sociálnych sieťach ale i v offline svete.
Na tvojej ceste získaš profesionálnu i sobnú oporou 365 dní v roku.

žiť svoje poslanie
v rovnováhe

Verím, že informácií máš už mnoho. Teraz je čas,
to všetko posunúť do praxe.
Čo keby si vedela, ako žiť svoje poslanie v idilickej rovnováhe?
Ba viac, ťa táto cesta bude baviť, napĺňať a prinášať ti po malých krôčikoch vytúženú životnú slobodu a PLNOSŤ.

V MENTORINGU rozhodne neostávame na povrchu, všetko aplikujeme do PRAXE!

Kto som?

Moje meno je Petronela Vargová alias Nels a som manželka,
mama dvoch krásnych dcér, učiteľka ale i mentorka ženám,
najmä mamám, ktoré túžia žiť život v napĺňaní svojho životného poslania.

Učím svoje klientky ako využívať schopnosti, ktoré im ponúklo ženstvo a materstvo tak,  aby vďaka ich sile, boli schopné začať žiť
SVOJE ŽIVOTNÉ POSLANIE,
vďaka ktorému nájdu dostatok času pre seba i svoju rodinu 
a najmä si to celé parádne užijú!

Sama som sa nevedela zmieriť s faktom, že budem celý život pracovať pre sny niekoho iného, žiť v neustálom strese zo straty zamestnania, bez vízie rastu a radosti z práce.
Nikdy som nenašla záľubu v neustálom striedaní zamestnávateľov, od ktorých som vždy časom chcela odísť a nájsť si niečo lepšie. 
Naučila som sa vážiť si samu seba, svoje jedinečné dary a talenty, ktoré využívam pri budovaní stabilného a zmysluplného online podnikania, ktorému sa  popri deťoch venujem s obrovskou radosťou.

Chceš sa to naučiť?

SPOZNAJ PRETO

prvé 3 kroky
k profitabilnému online podnikaniu:

UROB
ROZHODNUTIE!

Na začiatku je najdôležitejšie urobiť ROZHODNUTIE!
Rozhodnutie, že už neostaneš stáť na mieste a svoj život vezmeš do vlastných rúk.  Toto rozhodnutie ti pomôže počas celej našej spoločnej cesty. Tvoje silné PREČO? ťa bude držať aj v náročnejších chvíľach.

vytrvalo sa zdokonaľuj!

Následne spoločne analyzujeme tvoj aktuálny stav a nastavíme konkrétne a merateľné strategické kroky, čoho výsledkom bude viditeľné budovanie úspešného biznisu v podobe ratúcich predajov tvojich služieb.

 

NIKDY SA nevzdávaj!

V tomto kroku sa zameriame na tvoju osobnú podporu a nastavenie bezkonkurenčnej predajnej stratégie. Na spoločných stretnutiach ti vďaka konkrétnemu zameraniu na tvoju situáciu ukážem, že sa všetko dá nastaviť tak, aby si sa cítila ako  žena, mama i podnikateľka sebavedomo a tvoj fokus bol nastavený na úspech!

ČO všetko je pre teba v rámci roka pripravené?

🙂

1. 3-4 mesiace – objavovanie tvojej mission 

♥ 60-90 minút každé dva týždne počas celého roka, podľa tvojej potreby (max. 25 stretnutí)
kde spoločne zistíme v akej oblasti spustíme tvoje profitabilné online podnikanie
a následne nastavíme tvoju podnikateľskú stratégiu, ktorá ti bude šitá na mieru.

Naučíš sa hľadieť na svoje silné stránky a osobnostné vlastnosti ako dar
a ukážem ti, ako ich speňažiť v podnikaní, po ktorom hlboko v srdci túžiš, no nevieš kde a ako začať.

Zistíš, ako si nájsť čas na podnikanie aj popri domácnosti a starostlivosti o deti
vďaka jasne nastavenému timenagementu a hodnotovému rebríčku.

Začneš si budovať svoju klientelu na sociálnych sieťach podľa overeného marketingového know-how,
ktoré ti v budúcnosti bude prinášať príjem podľa tvojich predstáv.

♥ Moje klientky sú nie len podnikateľky, ale tiež manželky a mamy.
Preto sa spoločne venujeme aj riešeniu osobných problémov, ktoré vplývajú na rast tvojho podnikania.

♥ Ver mi! Ak si budeme vzájomne dôverovať, podržím ťa v akejkoľvek životnej situácii.

2. 3-4 Mesiace – Nastavenie osobnej značky

V spolupráci s Beátkou Záhumenskou som pre teba pripravila tento akčný BONUS, korý máš k celému MENTORINGU úplne zadarminko.

V rámci MENTORINGU ti Beátka pomôže:

– vystavať profesionálny WEB prostredníctvom ktorého budeš ponúkať svoje služby – úplne zaDARmo,

– vytvoriť LOGO a celé spektrum materiálov, ktoré budú tvojou OSOBNOU ZNAČKOU a vďaka ktorím si ťa tvoji budúci klineti budú môcť zapamätať – úplne zaDARmo

– vytvoriť MAGNET vďaka ktorému budeš získavať kontakty na svojich indeálnych klientov a ponúkať im svoje služby – úplne zaDARmo,

– nastaviť komplexnú automatizáciu predaja tvojich onlineproduktov (emailing, platobná brána, platobné formuláre) – úplne zaDARmo!

3. 3-4 MESIACE – KOMPLEXnÁ STARTÉGIA ONLINEPREDAJA

V závere tejto úžasnej jazdy ti pomôžem s tvojou PRVOU predajnou KAMPAŇOU a budem s tebou od jej začiatku až po prvé predaje!

ČO TO ZNAMENÁ?

Vytvoríme tvoje prvé produktové portfólio, ktoré podporí opätovný nákup ideálneho klienta.

Ukážem ti ako presne získať svojho ideálneho zákazníka a previezť ho od úvahy až k nákupu.

Naučím ťa hovoriť jazykom tvojho ideálneho zákazníka tak, aby nie len počúval ale hlavne nakúpil.

♥  K dispozícii dostaneš pedajné šablóny (príspevky na sociálne siete, stories, emailing…) nastavené na onlinepredaj tvojich unikátnych produktov,
ktoré rešpektujú nákupný proces ideálneho klineta.

A v závere oslávime tvoje prvé úspešné predaje, ktoré budeš následne vedieť opätovne získať už bez mojej pomoci.

Možno si teraz hovoríš:

„Ale Nely, ja už som to skúšala.
Knihy, webináre, podporné skupiny,
no napriek tomu som stále stratená a nefunguje mi to.“

Moja odpoveď:

ROZUMIEM. MALA SOM TO TAK TIEŽ.
MENTORING ti však prinesie KONKRÉTNE výsledky, pretože obsahuje stratégie, ktoré fungujú mne i mojim klientkám v priebehu posledných 4 rokov pri budovaní stabilného online podnikania. 
B
udeme sa zaoberať konkrétnymi a praktickými krokmi
,
nie všeobecnými „taľafatkami“ a v priebehu našej spolupráce,
pôjdeme naozaj do hĺbky.

AKO to bude celé prebiehať?

♥ Po zaslaní tvojho formulára, ťa budem za krátko spätne kontaktovať.

♥ Dohodneme si termín prvej osobnej konzultácie, vďaka ktorej obe zistíme, či ti na tvojej osobnej ceste viem pomôcť.

(Určite vám nepomôžem s predajom služieb ako: kartárstvo, veštenie, numerológia, Human Design, akákoľvek práca s energiami a duchmi alebo okultnými záležitosťami)

♥ Po uhradení platby za ROČNÝ MENTORING si dohodneme prvé stretnutie (online) a ideme na to. 

♥ Počas celej našej spolupráce som ti k dispozícii a som ako tvoj osobný kompas pri riešení všetkých biznis i osobných otázok,
s ktorými potrebuješ pomôcť.

?

Cena za ročný mentoring 3600 EUR

 

DO 19.4.2024 BONUS v HODNOTE 600 EUR
(3000 EUR)

♥  Toto je cesta, vďaka ktorej budeš predávať na istotu s úsmevom na tváry, bez ďalších pochybností.

Prestav si ŽE:

_ si na mieste, kde buduješ svoje podnikanie s ľahkosťou, radosťou a istotou, 

_ sa už nemusíš trápiť, že nevieš ako ďalej, ale máš istotu jasných a konkrétnych krokov, ktoré prinášajú výsledky,

_ sa môžeš dozvedieť o sebe samej dôležité skutočnosti na základe sebapoznávania postupne, bez stresu že nestíhaš, pretože ideš podľa vlasného tempa a časových možností,

_sa postupne stávaš sebavedomou mamou, manželkou a podnikateľkou, vďaka osobnému rastu a osobnej podpore

_a popri tom všetkom budeš mať konečne pocit, že konečne začínaš robiť to
ČO ŤA NAOZAJ BAVÍ A NAPĹŇA!. 

IBA PRE 2 ODVÁŽNE ŽENY

_ moje klientky sú pre mňa prioritou a preto je počet miest obmedzený na 2 ROČNE, 

_ak si už svoju príležitosť premeškala ale v budúcnosti chceš vedieť o voľnom mieste v mentoringu ako prvá,

_klikni na tlačidlo nižšie a v prípade, že sa mi uvoľní miesto, ťa budem prioritne kontaktovať,

_NESMIERNE SA NA TEBA TEŠÍM!

recenzie klientiek z mentoringu

Rozhodne budem z toho čerpať do konca života!

Pokiaľ by mi niekto bol predtým povedal, že stretnutia každý týždeň jeden na jedného s mentorkou mi zmení život , tak by som mu neverila. Je pravda, že prvý mesiac som to brala ľahkovážne, dobrovoľne sa priznávam, ale potom, cca po mesiaci som začala plno si uvedomovať ten individuálny prístup Nelkyne odborné znalosti na akúkoľvek tému, začala som pristupovať k týmto stretnutiam aj ja s vážnosťou a zodpovednosťou a teraz naše stretnutia sú neoddeliteľnou súčasťou mojho života. Ja osobne som človek, ktorý sa všetkému rýchlo nadchnem a potom to nadšenie opadne, ale musím uznať, že Nelkyn nadhľad a znalosti ma nadchli a dodnes ma neprestáva prekvapovať. Stretnutia s mentorkou, s tebou Nelka ma obohacujú, učia a povzbudzujú.

Tvoje múdre rady a podpora aj mimo dohudnutých hodín ma podporujú a dodávajú mi odvahu plniť si svoje sny. Nakopla si ma už v tvojom predošlom programe ktorého som bola súčasťou (Žijem svoje poslanie), ale toto je úplne iný level. Tvoje znalosti ohľadom biznisu, pretože to je to, čo ma aktuálne najviac zaujíma, mi dodávajú sebavedomie a presvedčenie, že dokážem čokoľvek. Lebo veď som obyčajné dievča (Ty by si ma určite opravila a dodala, že aj výnimočné :-),že? :-), ktoré nemá žiadneho sponzora, ani nijako extra zvlášť kontakty, ktoré by mi otvárali dvere, ale vďaka tebe sa nebojím a neúspech si absolútne nepripúšťam. A aj keď pomaly, ale rozhodné kroky ma vedú k cieľu. Pri tebe osobnostne rastiem a aj keď veľakrát mám  bláznivé nápady, ty ma dokážeš s gráciou tebe vlastnou nasmerovať a vždy spoločne dôjdeme k racionálnemu výsledku.

Od mentoringového programu som nemala žiadne konkrétne očakvánia, ale v čom ma rozhodne prekvapil je tvoja profesionalita. Vieš čo robíš, vieš ako to robiť a ako som už spomínala vyššie, nie je zatiaľ téma, na ktorú by si nevedela odpovedať. A to nie len jednou vetou, ale ísť do hĺbky. Si profíčka ktorá je veľmi ľudská a nebojím sa Ti zdôveriť v ničom, lebo viem, že ma nebudeš za to súdiť. A za to Ti aj takto verejne ďakujem. Cítim sa pri tebe v bezpečí.

Máš tak neskutočný prehľad. Zatiaľ nebola téma na ktorú by si mi nevedela odpovedať. A to nielen ohľadom biznisu,(aj keď ten je teraz moja priorita) ale aj osobného života, hojnosti, boľavého srdiečka, nevyriešené vzťahy z minulosti a dokonca aj dobrého seriálu na Netflixe -) Hovorím tomu full servis!

Pre mňa osobne, takto s odstupom času viem povedať, že táto investícia do seba stála rozhodne za to. Počas tohto programu som sa veľa o sebe naučila  a odhalila nové stránky svojej osobnosti. Rozhodne budem z toho čerpať do konca života. Určite by som tento program odporučila každému, kto sa hľadá v živote, je na rázcestí alebo hľadá osobný rast. Ale pozor, len na vlastné nebezpečenstvo, pretože je to prudko návykové.-)))

Ešte raz ďakujem Nelka, pretože nie si iba mentorka, ale si už v mojom srdiečku navždy.

www.profipestunka.sk

Nels mi vždy dala úlohy, ktoré boli pre mňa zvládnuteľné a ktoré ma posunuli krok vpred.

Mentoring s Nely musím veľmi vyzdvihnúť a to z viacerých dôvodov. Mať mentorku len pre seba je na nezaplatenie. Nels má v sebe ten drajf, ktorý aj mňa poháňa vpred. Taktiež má veľa skúseností a vie ich praktický odovzdať. A hlavne stála pri mne, keď som pracovala na mojich snoch – svojim radami, typmi, konkrétnymi krokmi, podporou, povzbudením, ľudským prístupom… Určite slovami neviem vyjadriť, čo všetko mi to prinieslo.

Počas našich stretnutí som objavila ďalšie informácie ako fungovať na sociálnych sieťach. Nels mi vždy dala úlohy, ktoré boli pre mňa zvládnuteľné a ktoré ma posunuli krok vpred.

Všetko sme riešili a prispôsobovali tak ako život prinášal. Nikdy som necítila z jej strany žiaden tlak, ani nezáujem. Vždy sa prispôsobila mne a našli sme spolu riešenie ako sa posunúť ďalej.

Nelkyn prístup je veľmi osobný, ale zároveň profesionálny čo veľmi oceňujem. Rýchlo mi vždy poskytla materiály, ktoré som potrebovala k práci alebo poskytla informácie.

Za veľmi krátku dobu som pochopila, že ísť do mentoringu s Nely bolo moje najlepšie rozhodnutie. Zároveň musím dodať, že som si tiež uvedomila dôležitú vec – Nelka mi odovzdá všetky svoje skúsenosti ako najlepšie vie, ale pracovať za mňa nebude. To musím ja a preto ak naozaj chceš na seba a svojich snoch pracovať, Nels veľmi odporúčam. Nakazí Ťa svojou energiou a Tvoj život sa posunie vpred.

Mentoring s Nels je naozaj pre všetky ženy, ktoré sa nikdy nevzdávajú a majú chuť pracovať.

www.miroslavakravecova.sk

pre viac info ma neváhaj kontaktovať